Joe Girardi Yankees Ship Captain

Good luck, Joe. You’re going to need it.